Urządzamy pracownię RTG. Aparat RTG analogowy, ucyfrowienie, czy może radiografia DR?

Diagnostyka obrazowa w medycynie ludzkiej i weterynaryjnej jest kluczem do lepszego, szybszego oraz sprawniejszego procesu leczenia pacjentów. Od obrazowania często zależy postawienie prawidłowej diagnozy, a co za tym idzie skuteczne wdrożenie leczenia. Istotnym czynnikiem mającym wpływ na organizację pracowni jest to, czy urządzamy nową, czy też modernizujemy już posiadaną.

Czym się kierować przy wyborze aparatury diagnostyki obrazowej?

Wybierając aparaturę RTG musimy zwrócić uwagę na podstawowy parametr, czyli moc aparatu rentgenowskiego (kVA). Wyższa wartość sprawia, że ekspozycja trwa krócej, co jest ważne w przypadku zwierząt nie poddanych sedacji, które mają tendencję do niekontrolowanego poruszenia się. Krótsze obrazowanie to również zmniejszenie czasu działania promieniowania na zwierzę oraz obecne przy nim osoby.

Drugim czynnikiem determinującym wybór odpowiedniego aparatu jest jakość uzyskanego obrazu. Energia promieniowania uzależniona jest od napięcia (kV). Jest to parametr kluczowy dla uzyskania lepszego kontrastu obrazu, a tym samym możliwość dokładnego zobrazowania całego spektrum narządów wewnętrznych.

Jak dobrać sprzęt do swojego gabinetu?

Nowoczesna placówka weterynaryjna nie może obejść się bez sprzętu umożliwiającego pełną diagnostykę obrazową. Jednocześnie zaznaczyć trzeba, że ilość, jak również wielkość sprzętu musi zostać odpowiednio dobrana do wielkości pomieszczeń. Gabinet z oddzielnym pomieszczeniem można wyposażyć w specjalistyczny tomograf, jeśli powierzchnia na to pozwala. Dla małych gabinetów, zwłaszcza z terenów wiejskich, polecamy przenośny aparat RTG.

Duże znaczenie przy projektowaniu pracowni ma jej zabezpieczenie przed promieniowaniem. Pracownia diagnostyki obrazowej jest pomieszczeniem, w którym wzrasta poziom promieniowania, dlatego ważne jest jej odpowiednie zaprojektowanie. Tu istotną kwestią jest wybór materiału izolacyjnego na ściany, a także określenie przeznaczenia sąsiadujących pomieszczeń.

Wymogi wyposażenia w aparaturę diagnostyki obrazowej

Wyżej wymienione kwestie nieodzownie wiążą się z uzyskaniem zezwolenia na pracę z aparatem RTG. Wymogi formalne muszą zostać spełnione według wytycznych  Państwowej Agencji Atomistyki. W celu uzyskania akceptu należy przedstawić szereg dokumentów stwierdzających bezpieczeństwo prowadzonej pracowni diagnostycznej.

Dynamiczny rozwój medycyny, również weterynaryjnej, determinuje coraz częstsze wykorzystanie nowoczesnych urządzeń diagnostyki obrazowej w gabinetach lekarskich. Warto podkreślić, że taka inwestycja w krótkim czasie zwróci się, a dodatkową wartością będzie większa ilość uratowanych czworonogów.