Ucyfrowienie pracowni diagnostyki weterynaryjnej daje szereg korzyści, wśród których wymienić można zaoszczędzenie czasu i kosztów. Istotną rolę w tym odgrywa dopasowanie do istniejącego aparatu RTG odpowiedniego sprzętu cyfrowego. Czytnik Konica Minolta Regius 110 https://weterynaria.medikon.pl/produkt/konica-minolta-regius-110/ to urządzenie o potężnych możliwościach, które umożliwia w sposób błyskawiczny uzyskać zdjęcia rentgenowskie w doskonałej jakości obrazu.

Regius 110 – czytnik CR spełniający każde wymagania i dopasowany do każdych warunków

Wykorzystując technologię cyfrową w swojej pracowni radiograficznej można w pełni zoptymalizować wszystkie działania i poprawić jakość i szybkość diagnozowania pacjentów. Konica Minolta daje użytkownikom nowoczesną technologię w postaci czytnika Regius 110, który jest łatwy w użytkowaniu, zapewnia stabilność i niezawodność, a jednocześnie jest możliwy do zintegrowania z posiadanym sprzętem.

Dedykowane do niego oprogramowanie Konica Minolta ImagePilot https://weterynaria.medikon.pl/oprogramowanie-wspierajace-pracownie-rtg/ zawiera funkcje niezbędne w pracowni diagnostycznej i pozwala na pełną archiwizację danych na serwerze PACS. Czytnik Konica Minolta 110 pozwala na uzyskanie szybkiego odczytu kasety – 45 sekund, jak również wysoką wydajność – do 50 kaset na godzinę.

Czytnik CR Minolta Regius 110 – wygoda i pełne bezpieczeństwo pracy operatora

Konica Minolta Regius 110 to czytnik zajmujący niewielką powierzchnię – 0,27 m.kw., który można zastosować w każdej pracowni radiograficznej. Takie rozmiary zapewniają wysoką ergonomię i możliwość ucyfrowienia nawet niewielkiej pracowni. Dodatkowym atutem jest trwała i wytrzymała konstrukcja, która zapewnia bezpieczeństwo pracy.

Długą żywotność całego systemu gwarantuje odizolowanie płyty obrazowej od czynników zewnętrznych, mogących zanieczyścić urządzenie, takich jak sierść, kurz, czy płyny. Bezkontaktowy odczyt pozwala na uzyskanie idealnych obrazów badanej powierzchni anatomicznej, a co za tym idzie postawienie precyzyjnej diagnozy.

Jak można wykorzystać czytnik CR Konica Minolta Regius 110 wraz ze stacją diagnostyczną?

Operator systemu Regius 110 firmy Konica Minolta wykonując prześwietlenie ma możliwość prowadzenia podstawowych czynności na uzyskanym obrazie. Może wykorzystać szereg filtrów, ustawić kontrast. Jest w stanie również dokonać pomiarów powierzchni i kątów na uzyskanym obrazie, a przy tym sprawdzić wszystkie parametry fizjologiczne.

Dodatkowo obraz zapisany w formacie cyfrowym i przesłany na stację jest dostępny w każdej chwili, jak również może być przesłany do konsultacji. Możliwość integracji całego systemu z oprogramowaniem zewnętrznym gwarantuje płynną i bezawaryjną pracę całej kliniki weterynaryjnej.

Inwestycja w technologię cyfrową jest inwestycją w przyszłość. Czytnik Regius 110 to gwarancja działania systemu przez wiele lat w doskonałej jakości. Obrazy uzyskiwane z aparatu RTG dzięki cyfrowej jakości dają większą szansę na szybką i bardziej precyzyjną diagnozę, a także na ograniczenie aplikowania zbyt wysokich dawek promieniowania, co pozwala na zmaksymalizowanie warunków bezpieczeństwa w pracowni RTG.