Problemy z układem oddechowym u młodych kotów, czyli diagnostyka kapilarozy

Pozornie “zwykłe problemy” z układem oddechowym u młodych kociąt mogą mieć głębszą przyczynę. O ile tzw. koci katar jest często spotykany wśród kotów do pierwszego roku życia, o tyle czasem długie leczenie antybiotykami nie przynosi pożądanych efektów i wtedy trzeba pogłębić diagnostykę. 

Kapilaroza może nie dawać wyraźnych objawów

Kapilaroza to nic innego jak zakażenie pasożytem z grupy nicieni. Są to pasożyty rzadko występujące w Polsce, jednak zdarzają się przypadki, w których regularne odrobaczanie nie niszczy wszystkich larw nicienia, a pasożyt, zajmując stopniowo organizm żywiciela, ulokuje się w płucach, oskrzelach, zatokach lub jamie nosowej.

Jakie objawy powinny zaniepokoić właściciela, by zrobić badania w kierunku kapilarozy? Przede wszystkim utrzymujące się problemy oddechowe (kaszel, szmery) mimo wdrożonego leczenia. Można również zaobserwować stały wyciek z nosa, zmęczenie (zwierzę nie jest aktywne tak, jak wcześniej, dużo śpi i jest osowiałe) i zmiany w okrywie włosowej. 

Diagnostyka kapilarozy w gabinecie weterynaryjnym

Oprócz standardowych badań, takich jak dokładne osłuchanie zwierzęcia, badania krwi, w przypadku podejrzenia zakażenia nicieniem, wykonuje się zdjęcie rentgenowskie płuc,  w pozycji bocznej. Taki obraz pozwoli na potwierdzenie lub wykluczenie diagnozy.

Charakterystyczne dla zakażenia nicieniem są widoczne na obrazie zmiany w odczynie śródmiąższowym płuc, które w połączeniu z brakiem poprawy po antybiotykoterapii, mogą skłonić weterynarza do przeprowadzenia badania kału kota na pasożyty.

Leczenie kapilarozy

Jeśli badanie kału zwierzęcia wykaże obecność jaj nicieni, można zastosować leczenie fenbendazolem w dawce 50 mg/kg masy ciała. W niektórych przypadkach konieczne będzie także włączenie sterydu, by szybko uzyskać zmniejszenie objawów ze strony układu oddechowego zwierzęcia. 

Po zakończeniu antybiotykoterapii zaleca się ponowne badanie kału w kierunku pasożytów oraz wykonanie kontrolnego zdjęcia RTG płuc. Nawet jeżeli po leczeniu kota nastąpiła poprawa, może okazać się, że do pełnego wyleczenia potrzebny będzie jeszcze jeden cykl antybiotykoterapii.

Jeżeli badanie kału wykaże dużą ilość pasożytów, objawy kapilarozy mogą być nasilone, a w skrajnych przypadkach (nieleczone) mogą doprowadzić do śmierci zakażonego zwierzęcia. 

Nawet jeżeli nastąpi całkowite wyleczenie kocięcia, warto wdrożyć profilaktykę badania kału przed każdym odrobaczaniem, aby uniknąć podobnych sytuacji w przyszłości.